HOE WERKEN WIJ ?

Bij Ziekenhuis Zonder Grenzen, worden wij gedreven door een ultiem doel : de gezondheidszorgen in de wereld verbeteren dankzij een duurzamer gebruik van ziekenhuis en medisch materiaal.

ZZG  recupereert het materiaal dat ziekenhuizen en medische beroepen afschrijven.

​Met dit doel,

1.  doen wij een beroep op

 • de academische en universitaire ziekenhuizen

 • de (para-)medische beroepen

 • de OCMW

 • de verzorgingscentra

 • de fabrikanten.

2.  Het materiaal wordt door ons gratis opgehaald.

3.  En wij centraliseren het in onze magazijnen van 6.300 m2.

​4.  Vervolgens schenken wij dit materiaal aan hulpbehoevende verzorgingscentra in de wereld.

​Onze  cel Bio-Techniek-Medisch, samengesteld uit specialisten, waakt er in het bijzonder over om  het geschonken materiaal te optimaliseren.

ro-HSF hopitaux 12.jpg
 

DRIE HOOFDLIJNEN IN ONZE WERKING

ro-HSF hopitaux 13.jpg

1.  LANGE TERMIJN WERKING

door het schenken van materiaal
(para)medisch, ziekenhuis, meubilair, gebruiksgoederen, enz.
om hulpbehoevende zorgcentra in de wereld opnieuw in te richten en uit te rusten.

(Azië, Afrika, Centraal en Zuid Amerika)

2.  DE HULP AAN SLACHTOFFERS
     VAN NATUURRAMPEN

ZZG  komt tweevoudig tussen :

 1. bij hoogdringendheid, door kits aan te bieden, speciaal hiertoe ontworpen

 2. bij de heropbouw, door het schenken van materiaal voor het opnieuw uitrusten van de getroffen ziekenhuizen.

ro-HSF tsunami 04.jpg
HSF18 001.jpeg

3.  EEN ADEQUATE EN DUURZAME ACTIE

Onze cel Bio-Techniek-Medisch is samengesteld uit specialisten met een goede kennis van het materiaal en de lokale gebruiksomstandigheden.

Zij waakt erover om bij elke missie het meest geschikte materiaal te leveren, door het voorop stellen van

 • de specifieke noden van de bestemmeling

 • en het aanbieden van het beschikbare materiaal.


Door haar werking,

 • staat ZZG  ten dienste van arme landen die dankbaar gebruik maken van het aangeboden materiaal.

 • staat ZZG  ten dienste van de planeet, door het goede afgeschreven materiaal een tweede leven te geven.