ONS FINANCIEEL HELPEN

Meerdere keuzes zijn mogelijk :

EEN PRIVATE SCHENKING

De private schenkingen aan ZZG zijn fiscaal aftrekbaar.
Indien u in België belastingplichtig bent, zijn de giften aan ZZG, van 40 € en meer, fiscaal aftrekbaar (ten private titel).
Een attest wordt u in het begin van het daaropvolgend jaar toegestuurd. Hierop worden alle schenkingen van dit jaar gegroepeerd (bv. indien u,  via doorlopende opdracht maandelijkse giften doet ). Naar uw keuze, kunnen de giften geadresseerd worden, aan :

​​

Ziekenhuis Zonder Grenzen vzw          
avenue Baron Huart, 26

B-5000 Namur

IBAN: BE46 0000 0000 3636

BIC    BPOTBEB1

of

Koning Boudewijn Stichting

Fonds Vrienden van Ziekenhuis Zonder Grenzen

IBAN : BE10-0000-0000-0404             
BIC     BPOTBEB1  ​                             communicatie ***013/2290/00042***

L'argent don

EEN GIFT VAN EEN ONDERNEMING OF VERENIGING

Om een schenking op naam van uw onderneming, uw club of uw vereniging te doen, volstaat het om over te schrijven op de rekening van :

Ziekenhuis Zonder Grenzen vzw          
avenue Baron Huart, 26

B-5000 Namur

IBAN: BE46 0000 0000 3636

BIC    BPOTBEB1

Remarques dollar

U BEREIDT UW ERFOPVOLGING VOOR

  • en voorziet een legaat ten voordele van ZZG

  • of, indien u geen rechtstreekse erfgenamen hebt, u plant een duo-legaat.
    Dit laat u toe om, en uw erfgenamen en ZZG, te begunstigen door  een voordelige fiscaliteit voor allen.

Interessante informatie betreffende dit onderwerp - klik hier

Signature

U VIERT ...

... een verjaardag, een op rust stelling, een housewarmingparty, of een herdenking, u suggereert aan uw genodigden een geschenk te vervangen door een gift aan :


Ziekenhuis Zonder Grenzen vzw          
avenue Baron Huart, 26

B-5000 Namur

IBAN: BE46 0000 0000 3636

BIC    BPOTBEB1

première danse

U ORGANISEERT ...

... een concert, een theatervoorstelling, een wafelverkoop, een rallye of enige andere manifestatie, ten voordele van :


Ziekenhuis Zonder Grenzen vzw          
avenue Baron Huart, 26

B-5000 Namur

IBAN: BE46 0000 0000 3636

BIC    BPOTBEB1

Le chef d'orchestre sur scène

U NEEMT DEEL AAN DE
20 KM DOOR BRUSSEL

... onder de vlag van ZZG.

Een organisatie van de Rotary Club van Namur-Confluent.

Meer info - klik hier

Les participants Marathon